Arsacal
button
button
button
button


Vrijdag 27 maart Aanbidding en Boeteviering uit de kathedraal

ter voorbereiding op de Urbi et Orbi van de paus

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 24 maart 2020 - 167 woorden
van rups tot vlinder, van de oude naar de nieuwe mens
van rups tot vlinder, van de oude naar de nieuwe mens

Vrij­dag 27 maart zal om 17.00 uur een boete­vie­ring met aanbid­ding wor­den gehou­den in de ka­the­draal, ter voor­be­rei­ding op de aanbid­ding en zegen Urbi et Orbi van paus Fran­cis­cus, die om 18.00 ur begint. De Boete­vie­ring kan wor­den mee­ge­maakt via het live-stream kanaal van ons bisdom vanuit de ka­the­draal.

Het was een voorstel van de deken van Haar­lem om deze boete­vie­ring te hou­den. Het leek een mooi en goed idee om op deze wijze verbon­den te zijn met en betrokken bij wat de paus in Rome zal doen op een leeg Sint Pieters­plein.

De volle aflaat van de zegen Urbi et Orbi kan wor­den ont­van­gen door wie het sacra­ment van de Biecht heeft ont­van­gen, maar in deze situatie is bepaald dat het oprecht berouw van een mens over zijn zon­den, met het verlangen en voor­ne­men om het boete­sa­cra­ment te ont­van­gen, nu ook voldoende zijn. "Contritio", berouw uit liefde tot God, is zon­denver­ge­vend als het voor­ne­men er is om het sacfra­ment van de biecht te ont­van­gen zodra dat weer moge­lijk is.

 

 

Terug