Arsacal
button
button
button
button


Chrismamis was achter gesloten deuren...

Achter gesloten deuren maar toch te volgen....

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 8 april 2020 - 110 woorden
de kannen voor de oliën
de kannen voor de oliën

Woens­dag­avond in de goede week wordt ieder jaar in de ka­the­draal de Chrismamis gehou­den. Dit jaar zal er niemand bij zijn, behalve de nood­za­ke­lijke assis­tenten. Hoewel de vie­ring dus achter gesloten deuren is van­wege de Corona-crisis, is die te volgen via YouTube:

Op de web­si­te van de ka­the­draal is ook het boekje van de vie­ring te vin­den.
De vie­ring begint op woens­dag 8 april om 19.30 uur.

In deze vie­ring wor­den de heilige oliën gewijd die wor­den gebruikt bij de sacra­menten van doopsel, vormsel, pries­ter­wij­ding en zie­ken­zal­ving.

Terug