Arsacal
button
button
button
button


De heerlijke Italiaanse keuken van Onze Lieve Vrouw ter Nood...

Maaltijden bestellen bij het heiligdom!

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 16 april 2020 - 531 woorden

Het Gas­ten­huis van het hei­lig­dom van Onze Lieve Vrouw ter Nood staat bekend om zijn heer­lijke Ita­li­aanse keuken. Maar door het Corona­vi­rus kunnen ook daar geen gasten wor­den ont­van­gen. De bede­vaart­plaats is nu met maal­tij­den voor thuis be­gon­nen. Die maal­tij­den kunnen wor­den af­ge­haald of bezorgd... De actie spreekt aan en Monica en Andrea zijn weer volop aan het werk...

De nieuwe maal­tijdservice

Ook voor het hei­lig­dom van Onze Lieve Vrouw ter Nood is het een moei­lijke tijd: geen gasten, weinig bede­vaart­gan­gers (maar de kapel is wel open), dat betekent na­tuur­lijk ook dat er weinig in­kom­sten zijn en het hei­lig­dom heeft die wel echt nodig...

Het gas­ten­huis van het Hei­lig­dom is nu een maal­tijdservice be­gon­nen. Voor heel schappe­lijke prijsjes kan iederen een heer­lijke Ita­li­aanse maal­tijd be­stel­len. We leven tenslotte extra mee met dit land dat zo zwaar is getroffen door het Corona-virus!

Op de web­si­te van het Hei­lig­dom is alle in­for­ma­tie te vin­den, bij de gerechten kan zelfs een heer­lijk bio­lo­gisch wijntje wor­den verpakt, zodat de gast aan de vreugde van de Paasweek niet te kort komt!

Hoewel pas sinds heel kort gele­den gestart, is de maal­tijdservice een succes. En ik ben er zeker van: de klanten komen terug...

 

De koks van Heiloo stellen zich voor:

Buon Giorno even voor­stel­len:

Al jaren word onze keuken geroemd door de bezoekers en gasten van ons gas­ten­huis in het Juliana klooster. De meest favoriete gerechten van onze gasten hebben we voor u op een menu kaart gezet en kunt u nu voor een thuis diner be­stel­len en afhalen.

Kom ook genieten van onze heer­lijke op ambachte­lijk dagvers bereide Ita­li­aanse gerechten door onze twee chefs.

 • Reke­ning­num­mer voor giften: NL25 INGB 0000 672 168 - BIC: INGBNL2A
 • Reke­ning­num­mer voor betalingen NL42 RABO 0120 5023 99

Monica Farese woont en werk met haar gezin al 14 jaren In Neder­land maar komt van ori­gi­ne uit Rome in Italië, koken en lekker eten is haar grootste passie al van kinds af aan heeft thuis geleerd en mee­ge­kre­gen van haar oma hoe lekker Ita­li­aans eten klaargemaakt en gekookt en geser­veerd moet wor­den.

Andrea is haar sidekick en rechter­hand, werkt sinds vorig jaar bij ons in het klooster Andrea komt uit Girasole in Sardinië heeft de eet­cul­tuur en smaken van het zonnige zui­den van Italië mee­ge­no­men en toe­ge­voegd aan onze menu’s
En dat proef je..... Buon Appetito.

Ons menu voor thuis

 • Bestel snel!
 • reserveer alvast vooruit
 • Alle gerechten zijn per persoon
 • veel gerechten kunnen ook glutenvrij besteld wor­den
 • Op de web­si­te van het Hei­lig­dom is de hele menu­kaart te vin­den met een afbeel­ding van elk gerecht
 • U kunt uw be­stel­ling dage­lijks ophalen van 15.00 tot 18.00 uur
  bij het se­cre­ta­riaat van het Juliana klooster aan de Hoogeweg 65 in Heiloo
 • Be­stel­lingen tot 12.00 uur nog op te halen voor op dezelfde dag
  Alleen be­stel­lingen via onze web­si­te (zie hierboven)
 • Niet in de gelegen­heid om te komen afhalen?
  In overleg kunnen wij het ook gratis bezorgen
 • Wij hou­den ons uiter­aard aan de RIVM-richt­lij­nen
  Minimaal 1½ meter afstand
  Maximaal drie gasten tege­lijk ophalen bij het se­cre­ta­riaat
 • Onze menu­kaart staat op de web­si­te en facebook
  Let goed op u zelf, kom alleen langs als u klachtenvrij bent
  Na ont­vangst verzoeken wij u direct naar buiten te gaan

Smake­lijk eten en tot snel!

Terug