Arsacal
button
button
button
button


Katholiek dictee

nieuwe initiatief van RKK

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 2 december 2012 - 137 woorden
Deelnemers na afloop van het dictee...
Deelnemers na afloop van het dictee...

Vanmorgen, zon­dag 2 de­cem­ber, is het Katho­liek Dictee uitgezon­den door de RKK op radio 5. Ook ik was uit­ge­no­digd daaraan mee te doen. Afgelopen woens­dag kwamen we daarvoor bijeen in het Ariëns­in­sti­tuut in Utrecht. De scriba van de PKN, ds. Arjan Plaisier, mw. Agnes Jongerius, CDA kamerlid Pieter Omtzigt, Jim Schil­der pr., Frank Bosman en rector Patrick Kuipers waren enkele van de deel­ne­mers.

Er waren twee of drie "pro­fes­sio­nele" dicteemakers die zich had­den aangemeld en die erg goed waren. De enige Vlaamse (van "Kerk en leven") sloeg geen gek figuur, maar ik vond het wel leuk dat ik er zelf ook niet zo slecht van af kwam. Maar goed, de uit­slag hoort U op radio vijf in het pro­gram­ma van Katho­liek Neder­land (ook na te be­luis­te­ren via de web­si­te RKK.nl). Wellicht wordt het een jaar­lijks gebeuren.

Terug