Arsacal
button
button
button
button


Online Alpha-cursus - OLV ter Nood

Vanaf maandag 11 mei - 19.30 uur

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 29 april 2020 - 261 woorden

Op maan­dag­avond 11 mei begint het hei­lig­dom Onze Lieve Vrouw ter Nood met een online Alpha-cursus. U heeft mis­schien altijd al gedacht: ik zou wel wat meer van het chris­te­lijk/ katho­liek geloof willen weten.

Alpha bestaat uit circa tien in­ter­ac­tie­ve bij­een­komsten* waarin je open kunt praten over de basis van het geloof. Het is gratis, gezellig en in­spi­re­rend!

Normaal begint een Alpha met een gezellige maal­tijd, dat gaat nu helaas niet, maar we beginnen nu elke avond met elkaar eerst even wat te ont­moe­ten via Zoom. Dan volgt er een filmpje over het geloof: Wie is Jezus? Wat is geloven? Hoe kan je bid­den? Hoe lees je de Bijbel? Etc. En ver­vol­gens zullen we hier via Zoom in een groepje van ca. 6-8 personen over uitwisselen.

Vanuit uw luie stoel

Bij Alpha kan ie­der­een op een ontspannen manier ont­dek­ken wat het chris­te­lijk geloof inhoudt. De cursus is laag­drem­pe­lig, leer­zaam en ook gewoon leuk! Er zijn geen kosten aan verbon­den, alleen beno­digd is een com­puter, laptop of tablet waar­mee u op in­ter­net kan. Elke avond is van 19.30 tot ca. 21.00 uur.

Meer dan 25 miljoen mensen we­reld­wijd hebben Alpha gedaan. In Neder­land waren dat er ruim 280.000. Alpha wordt gegeven in kerken, cafés, stu­den­ten­ver­eni­gingen, jon­ge­ren­clubs en zelfs in ge­van­ge­nissen. En nu dus ook online!

Opgeven

Geeft u op bij rector Jeroen de Wit:

U zult er zeker geen spijt van hebben!

_________________

(* Er zijn nu zeven maan­dag­avon­den gepland van 11 mei tot eind juni.
Mocht deze groep te groot wor­den dan zal ook een groep op de don­der­dag­avond beginnen)

Terug