Arsacal
button
button
button
button


Maria in de Heilige Schrift

Zaterdagconferentie Mariologie

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 9 mei 2020 - 146 woorden

De eerste zater­dag­con­fe­ren­tie Mario­lo­gie ging vandaag over ‘Maria in de Heilige Schrift’. In een online con­fe­ren­tie op Katho­liek-TV ben ik be­gon­nen in het Oude Testa­ment, werkend naar het Nieuwe Testa­ment, om te zien wie Maria is en wat haar rol is in Gods plan.

Deze con­fe­ren­tie is de eerste in een serie. De volgende keer op woens­dag 13 mei is een special i.v.m. Maria van Fatima over ‘H. paus Johannes Paulus II en Maria’. Het is de feest­dag van O.L. Vrouw van Fatima en tevens de dag waarop een aan­slag werd gepleegd op deze paus, dit jaar 39 jaar gele­den. Enkele dagen daarna, op 18 mei, zal het hon­derd jaar gele­den zijn dat paus Johannes Paulus II werd geboren.

Volgende week zater­dag zal het on­der­werp het ontstaan en ont­wik­ke­ling van de Maria-vere­ring zijn

De eerste con­fe­ren­tie kan (nogmaals) wor­den bekeken op YouTube:

 


Terug