Arsacal
button
button
button
button


Groet aan de vormelingen van mgr. Hendriks

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 18 mei 2020 - 78 woorden

Helaas kon­den de vele vormsel­vie­ringen die in deze maan­den gepland ston­den, niet door­gaan van­wege de pandemie. Zij moesten wor­den uit­ge­steld tot later datum, de meeste naar het najaar, wanneer deze vie­ring hope­lijk wél weer moge­lijk zal zijn.

Daarom heb ik een groet en korte bood­schap opgeno­men voor alle jongens en meisjes die in deze weken na Pasen het heilig Vormsel zou­den ont­van­gen, maar dat nu niet kunnen.

 

Deze en andere video's zijn ook bereik­baar via Ka­the­draal-TV


Terug