Arsacal
button
button
button


Afscheid drs. Ben Hartmann, aanstellingen en admissio en een jubileum

Willibrorddag op seminarie De Tiltenberg

nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 7 december 2012

Afscheid, lezing, aan­stel­lingen, admissio, het was weer een gevarieerde Wil­li­brorddag op De Tiltenberg, afgelopen maandag.

Iedere eerste maandag van de maand is de “Wil­li­brorddag” op De Tiltenberg. Seminaristen volgen een bijzondere lezing gewoonlijk over een onderwerp dat in de normale colleges niet zo gauw aan bod komt. Die lezing werd dit keer gehouden door kardinaal W. Eijk over de godsdienstvrijheid (zie ook eerder bericht).

Tevens werd die dag afscheid genomen van drs. Ben Hartmann die veertien jaar aan het seminarie en het Sint Bo­ni­fa­tius­insti­tuut verbonden was en nu gevraagd is om secretaris-generaal te worden van het bisdom Breda. Hij was staflid en docent kerkgeschiedenis in het seminarie en studieleider en vicedirecteur van het Sint Bo­ni­fa­tius­insti­tuut. We zien hem met lede ogen vertrekken, maar gelukkig is in drs. D. Wienen een prima opvolger gevonden.

Diezelfde dag werd ook gevierd dat de heer Frans Dijkman 12½ jaar aan het seminarie verbonden is. Hij heeft de leiding van alle technische facetten en doet dat met veel inzet en kunde. Vele jaren heb ik dat mogen gade slaan toen ik nog rector van het seminarie was. Ik ben hem veel dank verschuldigd.

Tijdens de feestelijke Eucha­ris­tie­viering werd de heer Hans Tuijn aangesteld tot buitengewoon bedienaar van de heilige communie. Hans is mijn gewaardeerde ceremoniaris in de liturgie. Normaal zou je zeggen: hij weet van de hoed en de rand, in dit geval is dat: de mijter en de staf. Paul Bindels ontving de aan­stel­ling tot acvoliet in het kader van zijn voor­be­rei­ding op het diaconaat. Jan Jaap van Peperstraten ontving de admissio, de officiële opname onder de diaken- en priesterkandidaten. Aan hen allen mijn hartelijke felicitaties!


Terug