Arsacal
button
button
button
button


Kathedraal corona-proof gemaakt

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 30 mei 2020 - 114 woorden

De ka­the­draal is klaar om gelo­vi­gen te ont­van­gen voor de vie­rin­gen, eerst nog maar der­tig personen en op reserve­ring. Vanaf 2 juni is er een extra Mis door de week (9.00 uur en 19.00 uur) om meer mensen in de gelegen­heid te stellen aan de Eucha­ris­tie­vie­ring deel te nemen. De vrij­wil­li­gers hebben hard gewerkt om de ka­the­draal Corona-proof te maken!

Op de web­si­te van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam zijn de protocollen te vin­den die binnen de kerk­pro­vin­cie zijn vast­ge­steld. Ook vindt U er ant­woor­den op allerlei vragen die osn bereiken.

De heilige communie wordt weer uit­gereikt vanaf 14 juni, ook weer met speciale vei­lig­heid­maat­re­ge­len; hope­lijk zal het vanaf 1 juli moge­lijk zijn om met (maximaal) hon­derd personen samen te komen.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug