Arsacal
button
button
button
button


Seizoensafsluiting met het jongerenplatform

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 24 juni 2020 - 179 woorden

Woens­dag 24 juni hebben we het seizoen af­ge­slo­ten met een heer­lijk etentje met het jon­ge­ren­plat­form in Heiloo. De jon­ge­ren hebben in het afgelopen jaar allerlei ac­ti­vi­teiten geor­ga­ni­seerd voor de jon­ge­ren van ons bisdom, maar na­tuur­lijk ook het nodige af moeten zeggen van­wege corona.

Het meest ingrijpende was de jon­ge­ren­bede­vaart naar Ech­ter­nach die helaas niet kon door­gaan. Maar er was wel een heel geslaagd kerst­di­ner, een jon­ge­ren­kloos­ter­week­end en de nodige digitale ac­ti­vi­teiten. Corona heeft er wel voor gezorgd dat de ac­ti­vi­teiten op Instagram en op Ka­the­draal TV sterk zijn uit­ge­breid en in feite veel jon­ge­ren trekken.

Ook zijn we na­tuur­lijk blij dat het tiener­kamp BreakOut in aan­ge­paste vorm kan door­gaan. Daarvoor kan men zich nog opgeven, waar bij na­tuur­lijk nog eens dui­de­lijk moet zijn dat alle regels tegen corona in acht wor­den geno­men.

Veel dank aan de jon­ge­ren die zich het afgelopen jaar prach­tig hebben ingezet. Eén (Pieter) kon er niet bij zijn door ver­plich­tingen voor school. Er zijn twee nieuwe leden voor het platform die ik harte­lijk welkom heeft. Ook zij waren er deze avond nog niet bij.

Terug