Arsacal
button
button
button
button


Dinsdag 30 juni - The Missionary School in beeld

Pitches van start-ups en een nieuw seizoen

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 27 juni 2020 - 289 woorden

Via Ka­the­draal-TV wordt dins­dag 30 juni om 19.30 uur ‘The Mis­sio­na­ry School in beeld’ ge­pre­sen­teerd. Tijdens deze online uitzen­ding zullen de startups wor­den getoond van de jon­ge­ren uit het afgelopen seizoen van The Mis­sio­na­ry School. Het zijn zes projecten die moge­lijk geschikt zijn voor uw pa­ro­chie.

Missio­naire projecten van jon­ge­ren zelf

Twaalf jon­ge­ren van The Mis­sio­na­ry School hebben het afgelopen jaar hun ideeën voor de kerk omgezet in een eigen startup. Nu is het tijd om aan de slag te gaan in de pa­ro­chie. De teams zijn al in gesprek met pa­ro­chies en zoeken de juiste match. Ook voor u pa­ro­chie kunnen deze projecten bijdragen of een in­spi­ra­tie zijn voor de opbouw van uw ge­meen­schap of jon­ge­ren­groep. Kijk mee en laat u dus in­spi­re­ren.

Video-pitches en erva­ringen

Deze avond presen­te­ren we in korte video-pitches de startups van de jon­ge­ren zelf. Twee jon­ge­ren delen tij­dens het pro­gram­ma ook hun erva­ringen uit het afgelopen jaar. We kijken terug op een prach­tig seizoen en kon­digen de start van een nieuw seizoen aan. Jon­ge­ren vanuit uw pa­ro­chie of omge­ving kunnen zich daarvoor aanmel­den via www.the­mis­sio­na­ryschool.nl

Ideeën en in gesprek gaan voor de toe­komst

Bent uw bezig met de opbouw van uw pa­ro­chie? Zoekt u naar creatieve manieren om uw ge­meen­schap ver­der te brengen? Kijk dins­dag­avond met ons mee naar ‘The Mis­sio­na­ry School in beeld’. Wilt u eventueel met de jon­ge­ren of projecten in gesprek n.a.v. deze uitzen­ding? Dan kunt u contact opnemen via info@the­mis­sio­na­ryschool.nl om eventueel een afspraak te plannen.

Details

pro­gram­ma: The Mis­sio­na­ry School in beeld
stream: www.youtube.com/watch?v=0LuGi-kOd8U
tijd: 19.30 uur
locatie: Online via Ka­the­draal-TV (Youtube)
contact: info@the­mis­sio­na­ryschool.nl
web­si­te: www.the­mis­sio­na­ryschool.nl

Video

Terug