Arsacal
button
button
button
button


Tienerkamp 'Break out' toch een succes!

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 6 juli 2020 - 201 woorden

Op het laatste moment kon wor­den besloten het tiener­kamp "Break out" in Heiloo doorgang te laten vin­den in een aan corona aan­ge­paste vorm. En inder­daad mel­den zich op dat laatste moment nog bijna zes­tig tieners, na­tuur­lijk mede ge­mo­ti­veerd door de succes­volle kampen van de vorige jaren.

Het thema "Alive!" was uitgangs­punt van mijn catechese op de maan­dag­avond. Deze catechese kan nog wor­den gevolgd via ka­the­draal TV (https://www.youtube.com/watch?v=O4h6i3hmKH8).

Ook de daarop­volgende heilige Mis in de grote bede­vaart­ka­pel kan nog wor­den bekeken op ka­the­draal-TV: https://www.youtube.com/watch?v=7k4UW06a9YE

Een van de aanpas­singen was dat de tieners in tentjes sliepen om aan de corona-maat­regelen recht te doen. Maar dat had ook iets heel aar­digs: rond het Juliana­kloos­ter (gas­ten­huis) van het Hei­lig­dom in Heiloo staan allemaal tentjes opge­steld. Een ander gevolg van Corona is dat een deel van het kamp digi­taal plaats­vindt, maar gelukkig dus ook een deel met twee over­nach­tingen fysiek in het hei­lig­dom. Gelukkig werkt ook het weer aar­dig mee en de sfeer is prima. Jon­ge­ren en de blauwe zusters werken samen met de Carolien Hoogen­boom van het jon­ge­ren­pas­to­raat en kap. Johannes als pries­ter mee aan dit kamp.

Terug