Arsacal
button
button
button
button


Ook de Poolse parochie heeft Corona-zorgen

ontmoeting met de priesters en vicevoorzitter van het kerkbestuur

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 3 september 2020 - 192 woorden
v.l.n.r. de provinciaal, de beide priesters van de Poolse parochie en rechts de vice-voorzitter
v.l.n.r. de provinciaal, de beide priesters van de Poolse parochie en rechts de vice-voorzitter

Donder­dag­mid­dag 3 sep­tem­ber was de provinciaal van de Sociëteit van Christus voor de Poolse mi­gran­ten samen met de pries­ters van de Poolse pa­ro­chie en de vice-voor­zit­ter in Haar­lem voor een kennsima­king en gesprek over de Poolse pa­ro­chie.

Voor de Poolse pa­ro­chie is de situatie niet ge­mak­ke­lijk: veel Polen die anders als seizoenarbei­ders kwamen, zijn dit jaar niet naar Neder­land afgereisd. Het kerk­be­zoek is trouwens toch lager door de Corona-normen en de in­kom­sten van de Poolse pa­ro­chie hangen groten­deels van de collecten af. Iedere weekend zijn er zeven heilige Missen op allerlei plaatsen in ons bisdom, maar het hangt nu dus een beetje van de streek af of ze goed bezocht wor­den. In normale omstan­dig­he­den zitten de kerken vol met vele hon­der­den kerk­gan­gers. De paro­chie­kerk is in de H. Paulus­kerk in Am­ster­dam West.

Het werk van de Poolse pa­ro­chie was zo om­vang­rijk gewor­den dat een tweede pries­ter nood­za­ke­lijk was. Die is gelukkig uit­ein­delijk gevon­den in de persoon van pater Krysztof Kicka die pater Andrzej Szcepaniak zal gaan bijstaan. Samen met provinciaal p. Bogdan Renusz en voor­zit­ter Grzegorz Gidlewski waren zij in Haar­lem. Ik wens hun alle zegen toe voor hun om­vang­rij­ke taak!

Terug