Arsacal
button
button
button
button


Onthulling gedenkplaat martelaren van Alkmaar

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 11 september 2020 - 385 woorden

Aanstaande zon­dag wordt een gedenkplaat van de mar­te­la­ren van Alkmaar ont­huld. Deze mar­te­la­ren zijn gestorven voor hun geloof in dezelfde periode als de mar­te­la­ren van Gorcum. In de laatste tijd is daar meer aan­dacht voor geko­men vanuit de Alkmaarse ge­meen­schap en is het ini­tia­tief geno­men om een monu­ment ter blijvende her­in­ne­ring op te richten.

 

Aan­kon­di­ging stream 13 sep­tem­ber Ka­the­draal TV - Ont­hul­ling gedenkplaat van de Mar­te­la­ren van Alkmaar.

Aanvang 15.00 uur vanuit de St. Lau­ren­tius­kerk te Alkmaar.

 

Zondag 13 sep­tem­ber zal Mgr. Hendriks en provinciaal Th. van Adrichem, pater der Fran­cis­ca­nen, in de St. Lau­ren­tius­kerk te Alkmaar de gedenkplaat onthullen van de Mar­te­la­ren van Alkmaar. Het moment is omlijst met een inhou­de­lijk pro­gram­ma wat te volgen is via Ka­the­draal TV.

 

De Mar­te­la­ren van Alkmaar zijn een groep katho­lie­ke gees­te­lij­ken die, na de verove­ring van Alkmaar door Diederik Sonoy in 1572, naar Enkhuizen wer­den over­ge­bracht en aldaar door de geuzen wer­den gemar­teld en opge­han­gen.

 

Onbekend

De vijf gees­te­lij­ken kwamen allemaal uit het fran­cis­caanse convent dat in Alkmaar geves­tigd was. Hun namen waren: Daniël van Arendonk, Hadrianus van Gouda, Cornelis van Diest, Johannes van Naar­den, Lodewijk Voets (of Ludovicus Boethuis). In tegen­stel­ling tot de beken­dere mar­te­la­ren van Gorcum is deze groep mar­te­la­ren nooit zalig of heilig verklaard.

 

Herdenken

Om deze mar­te­la­ren te her­denken en hun ge­tui­ge­nis van het geloof te eren is er nu een gedenkplaat ont­wik­keld die een plaats krijgt bij de St. Lau­ren­tius kerk in Alkmaar. Met deze bij­een­komst en de ont­hul­ling van deze gedenkplaat wordt een stuk Alkmaarse Katho­lie­ke ge­schie­de­nis meer onder het voetlicht gebracht bij een bre­der publiek. De vere­ring is nooit zo zicht­baar geweest en daar hoopt de lokale pa­ro­chie nu ver­an­de­ring in te brengen.

 

Pro­gram­ma

 • 14.30 uur. Inloop van de geno­dig­den met een aantal muziek­stukken
 • 15.00 uur. Opening. Welkomst­woord door Jos Olbers.
 • 15.07 uur. Muziek.
 • 15.15 uur. Bis­schop Mgr. Dr. J. W. M. Hendriks
 • 15.25 uur Muziek
 • 15.30 uur Bob Heusy Korte lezing over het boek De Mar­te­la­ren van Alkmaar.
 • 15.45 uur ont­hul­ling van de gedenkplaat.
 • 16.10 uur Pater TH. van Adrichem
 • 16.25 uur Uitrei­king boek Bob Heusy
 • 16.25 uur Muziek
 • 17.45 uur Afslui­ting bij­een­komst.

 

Stream Ka­the­draal TV

De bij­een­komst kan allen door geno­dig­den wor­den bijgewoond, maar is voor ie­der­een te volgen via Ka­the­draal TV vanaf 15:00u. Kijk mee via het YouTube­ka­naal ‘Ka­the­draal TV’ of op deze site via de on­der­staan­de videostream.

 

https://www.youtube.com/watch?v=lL-t5h6E9pM

 

Terug