Arsacal
button
button
button
button


Kerstconcert St. John's College Choir in kathedraal

More to come...

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 20 december 2012 - 152 woorden
Fons Ziekman dirigeert St. John's choir en Bavocantorij
Fons Ziekman dirigeert St. John's choir en Bavocantorij

Op don­der­dag­avond 20 de­cem­ber vond in de ka­the­drale basiliek van Sint Bavo het kerst­con­cert van het St. John's college choir nder lei­ding van Andrew Neth­singha plaats. Voor meer dan 600 aanwe­zigen voer­den zij prach­tige kerst­mu­ziek uit.

Ook de Bavo­can­to­rij van de ka­the­draal gaf een aantal prach­tige kerst­lie­de­ren ten beste. Samen met de Bavo cantorij onder lei­ding van Fons Ziekman voer­den St. John's college choir ook nog enkele werken uit (zie foto), alles van zeer hoog niveau.

Het was weer een prach­tige avond in de ka­the­draal! En dit was niet het eerste concert: Neder­land zingt van de EO was er al opgeno­men, evenals het Tele­graaf-concert. Deze bei­den concerten wor­den op eerste kerst­dag op TV uitgezon­den.

Zondag aanstaande (vierde zon­dag van de advent) wor­den de “Nine lessons and carrols” uitge­voerd door de koren van de ka­the­draal met enkele gebe­den en lezingen. Dan is de toegang gratis en bent U van harte welkom. Aanvang 20.00 uur.

Terug