Arsacal
button
button
button
button


Op bezoek in dekenaat Meerlanden

in de Titus Brandsmakerk in Amstelveen

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 19 september 2020 - 213 woorden

Donder­dag­mid­dag 17 sep­tem­ber was ik in de Titus Brandsma­kerk waar een flinke pa­ro­chie­zaal is waar alle pries­ters, diakens en cateche­tisch mede­wer­kers van het dekenaat Meerlan­den Corona-proof in pasten. Een mid­dag vol uit­wis­se­ling en gesprek nu de kerk in deze pandemie ook flinke klappen krijgt.

De corona-situatie was na­tuur­lijk een be­lang­rijk onder­deel van het gesprek: in ver­schil­lende pa­ro­chies was het kerk­be­zoek al weer aar­dig op peil, al zien we overal dat er mensen (nog) niet zijn geko­men; met name oudere mensen zijn vaker wat angs­tig, hoewel juist de kerk met de grote ruimten en de toepas­sing van alle maat­regelen (zo wordt er niet samen gezongen) een rela­tief veilige ruimte is. Maar er zijn na­tuur­lijk ook de nodige zorgen, zoals over de in­kom­sten die door de maan­denlange slui­ting sterk zijn terug gelopen. De bete­ke­nis van de corona-periode voor het ker­ke­lijk leven kan nog niet goed wor­den overzien.
het was goed te horen dat er in de ver­schil­lende pa­ro­chies wel ini­tia­tie­ven zijn geno­men om in te spelen op de situatie en in contact te zijn met pa­ro­chi­anen en anderen.

Het dekenaat Meerlan­den, in het begin van dit jaar ontstaan, was door de situatie nog niet eer­der bijeen geweest. Het omvat de pa­ro­chies van Amstelland, de regio Uithoorn, Nieuw Vennep, Hoofd­dorp, Bad­hoe­ve­dorp en Meer­liede (de pa­ro­chies rond Halfweg).

 

 


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug