Arsacal
button
button
button
button


In Nieuwe Niedorp na de priesterwijding

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 27 september 2020 - 196 woorden

Na de pries­ter­wij­ding van Mikel Palic in de ka­the­draal, op zater­dag 26 sep­tem­ber, was er in een beperkt gezel­schap een maal­tijd in het Re­demp­to­ris Mater-semi­na­rie in Nieuwe Niedorp. Door de corona-situatie kon die niet in het restaurant plaats­vin­den. Daar is de groeps­foto gemaakt met de naaste familie en de lei­ding van de semi­na­ries.

Geen feest en maal­tijd met een flink gezel­schap: het was één van de zaken waarin de wij­de­ling zich in de week voor zijn pries­ter­wij­ding zich moest aanpassen en de nodige mensen moest teleurstellen. Maar de aanwe­zig­heid van de naaste familie maakte veel goed. Ouders en de andere ge­zins­le­den waren veer­tien dagen tevoren naar Neder­land geko­men om de qua­ran­tai­ne te doen en de pries­ter­wij­ding mee te maken, wat voor de familie van twee wij­de­lin­gen eer­der deze maand niet moge­lijk was geweest.

Mikel heeft ongeveer de helft van zijn semi­na­rie­tijd door­ge­bracht in het Wil­li­brord­semi­narie in Heiloo. Op de foto staan rector Luc Georges van Re­demp­to­ris Mater-semi­na­rie (Nieuwe Niedorp) met de studierector José Manuel Tercero Simón en rector Jeroen de Wit van het St. Wil­li­brord­semi­narie (Heiloo).

Op zon­dag 27 s4eptember heeft Mikel zijn eerste heilige Mis gedaan in de Maria­kerk in Bussum.

Terug