Arsacal
button
button
button
button


Vormselviering in Uithoorn

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 3 oktober 2020 - 207 woorden
Pastoor Marco Cavagnaro voor de Vormselmis
Pastoor Marco Cavagnaro voor de Vormselmis

Vrij­dag 2 ok­to­ber was ik in Uithoorn voor het heilig vormsel van jon­ge­ren van Uithoorn en De Kwakel. Ook hier betrof het een uit­ge­stelde vormsel­vie­ring. Intussen waren de groep achters brug­klassers gewor­den. Het was een mooie vie­ring met zan­gers van het koor The Bridges.

In de kerk van Uithoorn, waar de plech­tig­heid plaats vond, is gelukkig veel ruimte. Na­tuur­lijk was ook hier weer met alle corona-maat­regelen reke­ning gehou­den. Zo kon er niet meegezongen wor­den door de aanwe­zige gelo­vi­gen en ston­den de zes leden van het koor op afstand van elkaar in zigzagop­stel­ling. Bij het vormsel gebruikte ik een kap met plastic scherm en bij de ingang waren alle mensen ge­con­tro­leerd op verkoud­heidsver­schijn­selen en reserve­ring. Ook voor de communie, de zit­plaatsen en de looprich­tingen waren de regels goed ge­res­pec­teerd.
Maar ondanks al die vereisten die samen­han­gen met de situatie waarin we verkeren, was de vie­ring toch heel goed en mooi, mede door de uitstekende voor­be­rei­ding van de vor­me­lin­gen.

Pastoor Marco Cavagnaro (foto) con­ce­le­breerde, samen met kape­laan Darek Karwowski.

De vor­me­lin­gen leg­den hun doop­be­lof­ten en ge­loofs­be­lij­de­nis af met hun doop­kaars in de hand waardoor de band wordt uitgedrukt van de vormsel­vie­ring met het doopsel waar de ouders, peter en meter namens het kleine kind deze beloften en belij­denis had­den afgelegd.

Terug