Arsacal
button
button
button
button


Gebeden in Coronatijd op het Bavofeest

Overweging Bezinning - gepubliceerd: zondag, 4 oktober 2020 - 322 woorden
Sint Bavo
Sint Bavo

Op het Sint Bavo­feest hebben we in de ka­the­draal gebe­den voor de intenties van deze tijd. En om goede vruchten voor de nieuwe En­cy­cliek van paus Fran­cis­cus

 

Op de voor­spraak van de heilige Bavo bid­den we tot de Heer.

Om zegen voor onze kerk

1. Laten we bid­den op dit feest van de heilige Bavo om zegen over onze ka­the­draal en onze pa­ro­chie, om zegen voor ons bisdom Haar­lem-Am­ster­dam en voor het bisdom Gent en de nieuwe bis­schop, mon­seig­neur Lode van Hecke. Laat ons bid­den.

De nieuwe En­cy­cliek ‘Fratelli Tutti’

2. Gisteren heeft paus Fran­cis­cus in Assisi de nieuwe En­cy­cliek getekend over de broe­der­schap van alle mensen. Laten we bid­den dat alle mensen elkaar steeds meer als broe­ders en zusters gaan zien en dat zij zorg hebben voor elkaar, in het bij­zon­der voor de mensen in nood. Laten we bid­den dat de nieuwe En­cy­cliek veel vrucht zal dragen. Laat ons bid­den.

Voor wie hun werk verliezen...

3. Bidden we voor alle mensen die gevaar lopen hun werk te verliezen in deze tijd van de corona-pandemie. Deze week denken we daarbij bij­zon­der aan de werknemers van KLM die de afgelopen week slecht nieuws hebben gekregen. We leven met hen mee en bid­den dat er voor hen een goede uit­komst mag komen. Laat ons bid­den.

Om een einde aan de Pandemie

4. Laten we op voor­spraak van Onze Lieve Vrouw ter Nood bid­den dat de versprei­ding van het corona-virus terug gedrongen zal kunnen wor­den en dat het virus spoe­dig overwonnen zal zijn. Laat ons bid­den.

Om Gods­er­va­ringen en voor TMS

5. Laten we bid­den voor alle jonge mensen die nog een leven voor zich hebben; dat zij erva­ringen mogen opdoen van Gods aanwe­zig­heid en werk­zaam­heid in hun leven. Laten we ook bid­den voor de nieuwe groep jon­ge­ren die dit weekend met The Mis­sio­na­ry School be­gon­nen zijn en die zich willen inzetten voor de verbrei­ding van het evan­ge­lie en het missio­nair karakter van de kerk. Laat ons bid­den.

Terug