Arsacal
button
button
button
button


'Getuigen van het Licht'

Overwegingen bij de zondagen van het B-jaar verschenen

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 16 oktober 2020 - 201 woorden

Vrij­dag 16 ok­to­ber was Leo Fijen in Haar­lem voor het geloofs­ge­sprek met vica­ris-generaal Bart Putter én om me het eerste exemplaar aan te bie­den van het boek met over­we­gingen voor het li­tur­gisch B-jaar voor de zon­da­gen en feesten die op zon­dag gevierd wor­den.

De over­we­gingen van dit nieuwe boek vormen een ver­volg op het boek voor het A-jaar dat vorig jaar verscheen: ‘Doe maar wat Hij u zeggen zal’. Het nieuwe boek ziet er weer prach­tig uit door de goede zorgen van Leo Fijen en de mede­wer­kers van uit­ge­ve­rij Adveniat.

De overhan­diging vond van­mor­gen op corona-afstand plaats, zoals de foto laat zien.
Het geloofs­ge­sprek wordt op zon­dag 25 ok­to­ber uitgezon­den op TV, voor­af­gaand aan de Eucha­ris­tie­vie­ring die uit de ka­the­drale basiliek van Sint Bavo wordt uitgezon­den.

De pries­ters, diakens, pas­to­raal werkers en cate­chisten van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam krijgen het boek aan­ge­bo­den. De stich­ting mgr. J.G. van Veen en een gever die niet genoemd wil wor­den, hebben dit moge­lijk gemaakt, waarvoor ik hen van harte dank!

Details

titel: Getuigen van het licht
subti­tel: Over­we­gingen bij de zon­da­gen van het li­tur­gisch jaar (Jaar B)
ISBN: 9789493161429
auteur: Mgr. Jan hendriks
aantal pagina’s: 416
uitgever: Adveniat
soort uitgave: paperback
be­stel­len: Adveniat web­win­ken
Terug