Arsacal
button
button
button
button


Een hartelijke kennismaking

Commissaris van de Koning en Burgemeester op bezoek

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 30 oktober 2020 - 167 woorden

Vrij­dag 30 ok­to­ber waren de Com­mis­sa­ris van de Koning Arthur van Dijk en de burge­mees­ter van Haar­lem Jos Wienen op bezoek in het bis­schops­huis. Het werd een aange­naam gesprek en goede ont­moe­ting.

Mijn aantre­den op 1 juni j.l. was heel beperkt met slechts der­tig mensen. Bovendien moest alles op het laatste moment wor­den geor­ga­ni­seerd, omdat kort tevoren nog leek dat het niet goed door kon gaan door de ge­zond­heids­si­tua­tie van mgr. Jozef Punt (die achteraf gelukkig erg meeviel). Dit betekende ook dat veel mensen niet kon­den wor­den uit­ge­no­digd. Het was voor mij een reden om de burge­mees­ter van onze stad en de Com­mis­sa­ris van de Koning, even­eens in Haar­lem gebaseerd, uit te nodigen voor een lunch, corona-proof, in het bis­schops­huis, ter plaatse des­kun­dig en heer­lijk bereid.

Ik ben hen dank­baar voor deze moge­lijk­heid om elkaar (beter) te leren kennen en met elkaar tijd te delen, waarin er ruimte was om over onze kijk op de corona-situatie van dit moment en over vele andere aspecten van gedachten te wisselen.

Terug