Arsacal
button
button
button
button


Je leven geven...

Overweging Bezinning - gepubliceerd: woensdag, 30 november 2011 - 334 woorden

De mooiste dingen in het leven
zijn die waarvoor je je leven geeft.
Je huwe­lijk is een verbond voor het leven
en daarom doet het ook zoveel pijn als het misloopt
of als je man of vrouw moet missen.

En wat raakt een moeder meer
dan wanneer het niet goed gaat met de kin­de­ren.
Een moeder maakt zich zorgen over hen,
want zijn heeft hen lief en voor hen
heeft zij haar leven gegeven.
Jaren gele­den was er in Italië een vrouw,
Gianna Beretta Molla
die haar vierde kind moest krijgen.
Uit­ein­de­lijk bleek het allemaal niet goed te zitten
en zij moest kiezen:
haar eigen leven of dat van haar ongeboren kind.
Zij koos voor het kind.
Dat was haar moeder­liefde,
zij kon het niet over haar hart ver­krij­gen
haar kind te doden,
daarvoor gaf zij haar leven.

We hebben allemaal hopen­lijk iets of iemand
voor wie we ons leven willen geven.
Die liefde maakt het  leven soms moei­lijk
- als je liefhebt moet je lij­den -,
maar tege­lijk maakt dit je leven
ook heel erg mooi en rijk:
zonder liefde voor anderen,
wordt het leven leeg en kil.

Ook voor een pries­ter is dat zo.
Niemand wordt pries­ter omdat hij geen zorgen wil hebben,
geen gezin en geen kin­de­ren,
voor zich­zelf wil leven;
Pries­ter word je omdat je de  liefde van Christus wil geven
aan mensen,
omdat je een goede herder wilt zijn.

Het mooiste wat een pries­ter mag doen
is het vieren van de Eucha­ris­tie,
waarin de Heer zelf te­gen­woor­dig is
en in de consecratie-woor­den
komt dat zo mooi tot uiting:
“Dit is mijn lichaam, gegeven voor u...,
dit is mijn Bloed, vergoten voor U...”.
En iedere keer dat de pries­ter die woor­den herhaalt,
zal hij bij zich­zelf denken:
“Heer, dit is het wat ik kom doen,
ik mag een andere Christus zijn;
ik wil samen met U mijn leven geven
voor de verlos­sing en het eeuwig geluk van de mensen”.

De goede herder geeft zijn leven voor de schapen.
Daarom is het pries­ter­schap zo’n prach­tige roe­ping.

+ Jan Hendriks


Terug