Arsacal
button
button
button


Getuige zijn...

Tweede kerstdag in Uithoorn

nieuws - gepubliceerd: woensdag, 26 december 2012
Gedeelte van de kerststal in de kerk in Uithoorn
Gedeelte van de kerststal in de kerk in Uithoorn

Op tweede kerstdag was ik in Uithoorn waar door parochianen een prachtig Napolitaanse kerststal was gemaakt (zie foto). We stonden stil bij Stefanus, de eerste martelaar. Martelaar betekent letterlijk: Getuige en in die zin moeten we natuurlijk allemaal martelaren zijn. Voor ons christenen heeft het niets met geweld of terrorisme te maken, integendeel. Het Christendom is de godsdienst die juist eerder geweldloosheid, weerloosheid en liefde verkondigt: je vijanden liefhebben, je andere wang toekeren...

Jezus zelf wordt geboren als kind in eens stal. Paus Benedictus trekt in zijn nieuwe Jezus-boek de parallel met de ark van het verbond, voor de Joden hét symbool van Gods te­gen­woor­digheid, geplaatst in het heilige der heiligen van de tempel, waar de heerlijkheid Gods neerdaalde. Op het gouden verbondsdeksel (kapporet) van deze prachtig versierde ark bevonden zich - volgens de beschrijving in het boek Exodus - twee cherubs.

De nieuwe 'ark van het verbond' daarentegen is een voederbak voor dieren waarin de Heer wordt gelegd en de nieuwe cherubs zijn een os en een ezel... De Heer zelf kiest voor eenvoud en weerloosheid, Hij wordt vervolgd en vermoord, maar vraagt aan Petrus (en aan ons) het zwaard in de schede te steken omdat Hij de beker die de Vader Hem geeft wil drinken (Jo. 18,11).

Nog steeds is het christendom de meest vervolgde godsdienst ter wereld.... Ieder jaar sterven er weer vele christenen voor hun geloof. We worden ons dat bewust door de avond van de martelaren die “Kerk in nood” ieder jaar - ook het komend jaar weer, organiseert. Paus Benedictus vertelt in zijn boek dat de Romeinen de grot waarin Jezus werd geboren en die voor christenen een plaats van verering was geworden, maar gauw hebben omgetoverd in een heidense tempel...

Terug