Arsacal
button
button
button
button


Bidden voor de Paus...

Vrijdag 5 maart begint zijn reis naar Irak

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 4 maart 2021 - 330 woorden
Bij paus Franciscus, januari 2019
Bij paus Franciscus, januari 2019

Donder­dag 4 maart is de video­bood­schap van paus Fran­cis­cus ge­pu­bli­ceerd aan de voor­avond van zijn Apos­to­lische reis naar Irak. Het land is slacht­of­fer geweest van oorlog en terrorisme en meer dan een miljoen chris­te­nen zijn gedood of hebben het land verlaten. De paus gaat als pelgrim van vrede.

Jullie zijn broe­ders en zusters...

In dit land dat zo ver­scheurd is, zal de paus de bood­schap van zijn laatste En­cy­cliek laten klinken: Jullie zijn allen broe­ders en zusters! De Paus bezoekt in Irak de oorsprong van de drie Abrami­tische gods­diensten: Jo­den­dom, Islam en Chris­ten­dom. Hij bezoekt een land waar talrijke gelo­vi­gen als mar­te­la­ren zijn gestorven, hij bezoekt Irak om ver­ge­ving te vragen en boete te doen voor zoveel geweld, zoveel bloed dat daar heeft gevloeid. En hij bezoekt dit land als pelgrim van de hoop, die aan­moe­digt tot ver­zoe­ning en een nieuw begin.

Pro­gram­ma

De Paus doet op zijn pelgrims­tocht Bagdad aan, Najaf - ont­moe­ting met de Sjii­tische lei­der Al-Shistani -, Ur - waar Abraham vandaan kwam - en in Iraks Koerdistan: Erbil - nog pas geschokt door terrorisme, Mosul en Qaraqosh, ...

Sant’ Egidio

Ook een dele­ga­tie van Sant’ Egidio zal in Irak aanwe­zig zijn. De Ge­meen­schap van Sant’ Egidio heeft zich steeds ingezet voor vrede en ver­zoe­ning in dat land. Irakese dele­ga­ties van alle gods­diensten zijn ge­woon­lijk aanwe­zig bij Sant’ Egidio’s interreli­gi­euze gebeds­bij­een­komst voor de Vrede in de geest van Assisi.

Gebed

Sant’ Egidio nodig daarom uit op vrij­dag 5 maart 2021, om 20.00 uuur, mee te doen met het gebed in Santa Maria in Trastevere dat de paus vergezelt op zijn weg van vrede. Graag wil ik die oproep door­ge­ven en in ieder geval vragen om voor de voorspoe­dige afloop van de reis van de Paus te bid­den, want de ge­zond­heids­si­tua­tie en de vei­lig­heidsrisico's maken deze reis die wel wat gebed kan gebruiken!

Volg het gebed van Sant’ Egidio op de web­si­te (ver­ta­lin­gen moge­lijk in het Neder­lands, Engels, Frans en nog andere talen):

Terug