Arsacal
button
button
button
button


12 maart: H. Mis voor de Corona-slachtoffers

in de kathedraal in Haarlem

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 11 maart 2021 - 318 woorden
bisschopsaltaar in de kathedraal
bisschopsaltaar in de kathedraal

Op Vrij­dag 12 maart om 9.00 uur wordt in de ka­the­draal van Haar­lem een gezongen heilige Mis gevierd voor alle slacht­of­fers van het Corona-virus. Ook in andere bis­dom­men zal er die dag een Mis tot die intentie wor­den opgedragen. De vie­ring is in de ka­the­draal te volgen of via ka­the­draal TV.

(click voor ka­the­draal TV op het logo hiernaast)

Corona in ons bisdom

Ik zal bij die gelegen­heid bid­den voor alle mensen die aan het virus overle­den zijn. Op dit moment is in het noor­den van ons bisdom (boven Alkmaar en in West-Friesland) helaas weer een flinke uitbraak te zien. Eén van de dekens uit die regio ver­telde dat hij de afgelopen dagen een hele reeks van begrafenissen van Corona-slacht­of­fers had gehad en de nodige mensen had bediend. Ook uit andere de­ke­na­ten en van pa­ro­chies uit die streek hoor ik een derge­lijk geluid.
We zullen in deze Mis bij­zon­der voor hen bid­den en voor alle andere slacht­of­fers in ons bisdom en daar­bui­ten. En na­tuur­lijk denken we daarbij ook aan alle andere mensen die veel te lij­den hebben onder de situatie van deze pandemie.

24 uur voor de Heer

Van vrij­dag 12 maart op zater­dag 13 maart wordt bovendien de jaar­lijkse 24-uur-voor-de-Heer wor­den gehou­den. Dit eve­ne­ment vindt elk jaar, in het mid­den van de Veer­tig­da­gen­tijd, plaats op verzoek van Paus Fran­cis­cus. In alle bis­dom­men ter wereld zijn dan plaatsen waar 24 uur aan één stuk door Eucha­ris­ti­sche Aanbid­ding is. In ons bisdom is dat het hei­lig­dom van Onze Lieve vrouw ter Nood in Heiloo

Nacht

Het eve­ne­ment in Heiloo start meteen na de Heilige Mis op vrij­dag om 12.00 uur in de Bede­vaart­ka­pel en loopt door tot de Heilige Mis van zater­dag, om 12.00 uur. Op veel uren zal er een pries­ter aanwe­zig zijn voor het Sacra­ment van Boete en Ver­zoe­ning. In ver­band met de avondklok zijn er mensen gevraagd die in de nacht op het hei­lig­dom blijven en de aanbid­ding kunnen voort­zet­ten.

Terug