Arsacal
button
button
button
button


Jezus volgen...

Bij de kruisweg

Overweging Bezinning - gepubliceerd: vrijdag, 2 april 2021 - 186 woorden
Kruiswegstatie in Spanbroek
Kruiswegstatie in Spanbroek
Jezus volgen...
Jezus volgen...

Op Goede Vrij­dag bid­den we de kruis­weg naast de Li­tur­gische Goede Vrij­dag­plech­tig­heid. Door de kruis­weg te gaan willen we Jezus van nabij volgen op Zijn lij­densweg. Een korte inlei­ding...

 

Jezus volgen...

Het is mooi en goed
om de kruis­weg te bid­den.

Bij iedere statie over­we­gen we
wat Jezus voor ons onder­ging.

We leven mee omdat Hij zo moet lij­den,
terwijl Hij toch on­schul­dig is;
we voelen medelij­den in ons hart
en liefde voor Hem
die zoveel liefde heeft voor ons.

Zijn lij­den is herken­baar,
want iets daar­van over­komt ook ons:
Als Hij valt... wij vallen zo dikwijls.
Als Hij ver­oor­deeld wordt...:
wij oor­de­len zelf
en wor­den ge­oor­deeld, ver­oor­deeld mis­schien.

Als Simon Hem Zijn kruis helpt dragen...:
ook wij helpen anderen te kunnen dragen
wat het leven hen oplegt
en we wor­den hope­lijk zelf ook weer
door goede mensen gedragen en gesteund...
Als Hij sterft...
ook wij zullen sterven;
we vragen om de genade
van een goede dood.

Zijn een­zaam­heid
is onze een­zaam­heid.

Zijn weg
is onze weg

De kruis­weg is een uit­no­di­ging
om ons leven en sterven
met Zijn leven en dood te verbin­den.

Laten wij dus onze weg
samen met Hem gaan
om met Hem te mogen verrijzen!

+Jan Hendriks

Terug