Arsacal
button
button
button
button


Bisschop op bezinning in Spanje

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 18 januari 2013 - 123 woorden
In de natuur kun je Gods majesteit en scheppende liefde ontmoeten
In de natuur kun je Gods majesteit en scheppende liefde ontmoeten

Deze week hebben ver­schil­lende media er over bericht: mgr. J. Punt is maan­dag 14 januari naar Spanje ver­trok­ken voor familie­be­zoek en een langduri­ger retraite/be­zin­nings­pe­rio­de, die de ko­men­de week begint.

De bis­schop zal die tijd als kluize­naar door­bren­gen in een grot in een woestij­nach­tig natuur­ge­bied, die be­schik­baar is voor mensen die een derge­lijke erva­ring willen meemaken. In deze uiterst sobere omge­ving doet hij een be­zin­nings-, gebeds- en vasten­pe­rio­de, waar­van hij 1 maart weer wordt terug verwacht.

De bis­schop heeft mij gemanda­teerd om hem in deze periode te ver­vangen en dat betekent na­tuur­lijk extra werk­zaam­he­den. Gelukkig is de januari­maand aan de andere kant weer iets rusti­ger omdat de colleges op het semi­na­rie uit­val­len van­wege de examen­pe­rio­de van de se­mi­na­risten, die ik na­tuur­lijk heel veel succes toewens!

Terug