Arsacal
button
button
button
button


Opnamen voor de pitches van The Missionary School

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 2 mei 2021 - 140 woorden
Opname van een pitch in de crypte van de kathedraal
Opname van een pitch in de crypte van de kathedraal

Zondag 2 mei waren de jon­ge­ren van The Mis­sio­na­ry School in de ruimten van de ka­the­draal bezig met de opnamen van de pitches van hun projecten. De projecten die zij hebben uit­ge­werkt, wor­den op dins­dag 11 mei ge­pre­sen­teerd aan de pa­ro­chies die in­te­res­se hebben om een jon­ge­ren project in hun pa­ro­chie van de grond te krijgen.

De jon­ge­ren hebben geen ge­mak­ke­lijk TMS-jaar gehad omdat door de Corona-situatie de bij­een­komsten niet fysiek kon­den plaats vin­den. De bege­lei­ders van TMS had­den wel leuke dingen bedacht om het ‘samen’-gevoel toch wat te kunnen beleven, maar het blijft toch heel anders dan een fysieke bij­een­komst.

Ik ben benieuwd waar de jon­ge­ren mee gaan komen en hoop van harte dat de ini­tia­tie­ven goed zullen lan­den. Na­tuur­lijk hopen en bid­den we dan ook op een spoe­dig en voorspoe­dig einde van de Corona-pandemie.

Terug