Arsacal
button
button
button
button


Heilig Vormsel in Laren

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 16 mei 2021 - 189 woorden
de laatste voorbereidingen voor de Vormselmis
de laatste voorbereidingen voor de Vormselmis
met de vormelingen
met de vormelingen
Heilig Vormsel in Laren

Zater­dag 15 mei was ik in de Sint Jans­basi­liek in Laren voor de toedie­ning van het heilig Vormsel aan jon­ge­ren uit de pa­ro­chies van Laren, Blaricum en Huizen. Ze had­den door de Corona-tijd lang moeten wachten, of liever: een uit­ge­brei­dere voor­be­rei­ding gehad...

Pastoor Jan Vriend en kape­laan Andrea Geria con­ce­le­breer­den; Maurice Lagemaat, jon­ge­ren­wer­ker en coördinator van de vormsel­voor­be­rei­ding leidde de plech­tig­heid in goede banen en - zoals op de foto hiernaast is te zien - oefende voor de Eucha­ris­tie­vie­ring nog met de vor­me­lin­gen.
Voor veel jon­ge­ren is de Corona-tijd las­tig geweest. Zij moesten veel missen. Ook de vormsel­voor­be­rei­ding ging anders dan anders, deels on line, deels ook met fysieke contacten en met bezoeken aan projecten van zorg en caritas waardoor dui­de­lijker werd hoe het vormsel in de praktijk van het leven van een christen han­den en voeten krijgt.

Leden van het jon­ge­ren­koor Vamos hebben gezongen.

Van harte felici­teer ik de jon­ge­ren - allen middel­ba­re scholieren, de meesten zo'n veer­tien, vijf­tien jaar oud - met het ont­van­gen van dit sacra­ment van de heilige Geest!
En veel dank aan allen, waar­on­der ook gast­ou­ders, die zich voor de voor­be­rei­ding hebben ingezet!

 

 


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug