Arsacal
button
button
button
button


Vormselviering in de bedevaartkapel van Heiloo

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 22 mei 2021 - 147 woorden
Vormselviering in de bedevaartkapel van Heiloo
de eerste vormelingen komen de bedevaartkapel binnen
de eerste vormelingen komen de bedevaartkapel binnen

Zater­dag­och­tend 22 mei was er een fees­te­lij­ke Eucha­ris­tie­vie­ring in de grote bede­vaart­ka­pel van ht hei­lig­dom van Onze Lieve Vrouw ter Nood voor de hernieu­wing van de doop­be­lof­ten en het heilig vormsel van vijf jon­ge­ren.

De jon­ge­ren waren voor­be­reid door de blauwe zusters (dienaressen van de Heer en de maagd van Mátara) die op het hei­lig­dom werk­zaam zijn. Rector Jeroen de Wilt con­ce­le­breerde en enkele kin­de­ren van het kin­der­koor Rejoice hebben goed gezongen.
De meeste families van de vor­me­lin­gen kende ik wel, omdat ze op een bij­zon­dere manier betrokken zijn bij de kerk. Som­mi­ge van deze families had ik lang niet gezien en ook dat was een mooi aspect van deze dag.
Aan het einde van de Eucha­ris­tie­vie­ring deden de vor­me­lin­gen een toe­wij­ding aan Maria, zoals bij deze reli­gi­euze ge­meen­schap gebruike­lijk is. Na afloop kregen de vor­me­lin­gen een geschenkje en een mooie oor­konde mee naar huis (foto).

 

 

Terug