Arsacal
button
button
button
button


Mooie bloemen bij heilig Vormsel in Uithoorn

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 6 juni 2021 - 313 woorden

Op Sacra­ments­dag was ik in de Emmaus­paro­chie, in de kerk van het Aller­hei­ligst Sacra­ment in Uithoorn, waar ik aan vier jon­ge­ren het heilig Vormsel heb toege­diend en de zen­ding en zegen heb gegeven aan de cateche­tisch mede­wer­ker.

De vor­me­lin­gen waren uit Uithoorn en De Kwakel en vooral dat laatste dorp is bekend om de bloem­kwe­ke­rijen. De kerk was dan ook vanuit De Kwakel prach­tig versierd. Pastoor Marco Cavagnaro con­ce­le­breerde bij de Eucha­ris­tie­vie­ring. Van­wege het Sint Jozef­jaar had hij een beeld van sint Jozef voorin de kerk geplaatst (zie foto) met boekjes erbij met het gebed van pater Dolindo Ruotolo, dat de pastoor uit het Ita­li­aans heeft ver­taald en in het boekje ge­pu­bli­ceerd.
De vrij­wil­lige cateche­tisch mede­wer­ker Leonie van Ittersum-Coppes heeft zich goed bekwaamd voor haar taak en na de vor­ming die zij heeft gekregen, ont­ving zij op deze zon­dag de zen­ding en zegen als catehce­tisch mede­wer­ker. Zij had de vor­me­lin­gen op deze dag voor­be­reid.

Tijdens de vie­ring zongen enkele zan­gers van The Bridges uit De Kwakel; ook al waren zij met weinigen, het klonk toch fees­te­lijk. Het is ook fijn dat er weer meer mensen in de kerk mogen komen en die waren er van­mor­gen ook!

In de preek heb ik na­tuur­lijk het ver­band gelegd tussen doopsel, vormsel en heilige Eucha­ris­tie en onder meer verwezen naar het leven van de Zalige Carlo Acutis, die op 15 jarige leef­tijd stierf en gepassio­neerd was door de Eucha­ris­ti­sche won­de­ren waarvoor hij een web­si­te bouwde. Vorig jaar is hij zalig verklaard.

Mooi is ook een gedenkplaat in de kerk over bouw­pas­toor Hermans, die wilde dat zijn heen­gaan uit dit leven een paas­ge­beu­ren zou zijn, een ge­tui­ge­nis van geloof in de ver­rij­ze­nis en het eeuwig leven (zie foto)

Van harte hoop en bid ik dat de heilige Geest deze jon­ge­ren zal blijven be­ge­lei­den en aan hen de mooie, goede wegen door het leven zal wijzen, tot eer van God!


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug