Arsacal
button
button
button
button


Jonge priesters op bedevaart

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 7 juni 2021 - 211 woorden

Op maan­dag 7 juni waren de pries­ters van de laatste wij­dings­ja­ren bijeen voor een bede­vaart en een af­slui­ten­de maal­tijd. Niet ie­der­een kon erbij zijn, maar het was een goede en gezellige afslui­ting van het navor­mings­jaar.

De bede­vaart ging dit jaar naar Smakt waar de heilige Jozef bij­zon­der vereerd wordt. Niet zo vreemd na­tuur­lijk, want we zijn in het speciale Sint Jozef­jaar, dat door paus Fran­cis­cus is uit­ge­roe­pen. Bij­zon­der was wel dat een deel van de groep er heen ging in het dui­de­lijk herken­ba­re busje van Onze Lieve Vrouw ter Nood, dat door jon­ge­ren van The Mis­sio­na­ry School is bedacht om het Hei­lig­dom te promoten. (Woens­dag 9 juni komen het Hei­lig­dom van Onze Lieve Vrouw ter Nood en het semi­na­rie trouwens in beeld bij De Bauers op reis om 20.30 uur op RTL4).

Terug­ge­ko­men van de bede­vaart kwamen we - bij dit onder­deel mocht ik ook aanwe­zig zijn - bijeen in een Haar­lems restaurant, blij dat dit nu weer mag. Dat was een goede gelegen­heid om elkaar weer - in een ontspannen sfeer en bij een heer­lijke maal­tijd - te spreken en om van ver­schil­lende jonge pries­ters hun erva­ringen te horen.

Rector Jeroen de Wit en een achttal jonge pries­ters waren voor de maal­tijd bijeen. Om ver­schil­lende redenen kon­den vier pries­ters helaas niet aanwe­zig zijn.

Terug