Arsacal
button
button
button
button


Schiedamse Liduina is heel actueel!

Feest 14 juni

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 14 juni 2021 - 440 woorden

De Sint Bavo is gebouwd als ka­the­draal voor het 'oude' bisdom Haar­lem, zoals dat tot 1956 was. Dit bisdom omvatte ook het hui­dige bisdom Rotter­dam. Vandaar dat zij­ka­pellen van de ka­the­draal ook aan de grote heilige van dat bisdom zijn gewijd, zoals vandaag: de heilige Liduina.

Drieluik

Een detail uit het drieluik over het leven van Liduina van Gerard Héman, is hiernaast te zien. Deze Schie­damse heilige (1380-1433) begint na een val op het ijs een af­schu­we­lijke en pijn­lijke ziektepeiode van 38 jaar die haar aan bed kluistert. Zij is opstan­dig totdat zij na drie jaar de ‘overstap’ weet te maken naar een andere blik op het lij­den dat haar treft, zozeer dat zij tenslotte zal zeggen dat zij dit lij­den niet zou willen laten ver­dwij­nen, zelfs niet als zij dat door het bid­den van één enkel Wees Gegroet zou kunnen doen. Tijdgenoten hebben haar leven verhaald waardoor we langs ver­schil­lende wegen van dit bij­zon­dere leven op de hoogte zijn.

Hape­ring

Helaas was er deze morgen een hape­ring in de apparatuur voor de live-strea­ming, zodat het grootste deel van de uitzen­ding van de heilige Mis niet tot stand kwam. Daarom hier nog een enkel woord over haar bij­zon­dere leven.

Actueel

Liduina is een heilige met een bij­zon­dere actuali­teit voor onze dagen. De geest van deze tijd is dat lij­den niet mag en kan en dat het lij­den zo snel moge­lijk verwij­derd moet wor­den, dat we anderen tot last zijn wanneer we lij­den en ook dat een leven in lij­den geen bete­ke­nis heeft. Dit is een grote mis­vat­ting met erns­tige gvolgen. Mensen die lij­den maken juist de liefde in een samen­le­ving wakker en de zorg voor elkaar. Als mensen moeten lij­den is dat toch al heel moei­lijk en zwaar en door de tijdgeest wor­den mensen helaas eer­der ertoe gebracht om de stap naar eutha­na­sie te zetten.

Dank aan wie zieken ver­zorgen!

Wie is er die een zieke met harte­lijke liefde bij­staat en bemoe­digt om zich in dit lij­den met het lij­den van Jezus te verenigen? In de pandemie kregen we meer waar­de­ring voor alle verplegen­den en ver­zorgen­den, maar dat lijkt alweer weg te ebben... Toch maakt de liefde voor lij­dende mensen een samen­le­ving waarde­vol en mooi. Helaas wordt er zoveel 'liefde' genoemd, wat het eigen­lijk niet is...

Gebed voor de zieken

De feest­dag van Liduina is daarom een dag om heel bij­zon­der te bid­den voor alle zieken, allen die lij­den, voor het ziekenapos­to­laat en voor alle mensen die met liefde en geduld zieken ver­zorgen. Liduina heeft ons laten zien dat we in het lij­den zin en bete­ke­nis kunnen vin­den, zelfs een missie...

Laten we haar niet vergeten...

Terug