Arsacal
button
button
button
button


Vormselviering in de Noordkop

Breezand, Anna Paulowna, 't Zand, Den Helder en Wieringerwaard

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 26 juni 2021 - 209 woorden

Zater­dag­avond 26 juni was ik in Breezand waar in de kerk van Sint Jan Evan­ge­list de vormselve­ring plaatsvond voor elf vor­me­lin­gen uit de regio. Het was een ver­zorgde vormsel­vie­ring waar een goede voor­be­rei­ding aan vooraf was gegaan, met tot slot een "avond van barm­har­tig­heid".

De vor­me­lin­gen waren inder­daad goed voor­be­reid, dat bleek niet alleen uit de ant­woor­den, ook uit de aan­dacht en inner­lijke deelname. Gelukkig waren alle bij­een­komsten met de vor­me­lin­gen weer fysiek moge­lijk geweest en aan het einde van de vie­ring wer­den de vor­me­lin­gen uit­ge­no­digd voor een vormsel­feest dat bin­nen­kort samen met de andere jon­ge­ren wordt gevierd in Schagen. Alle vor­me­lin­gen zijn van harte uit­ge­no­digd voor de jon­ge­ren­groep ‘Tigers of God’, waar leuke en mooie ac­ti­vi­teiten voor jon­ge­ren wor­den geor­ga­ni­seerd in deze regio.

Pastoor-deken Ivan Garcia, kape­laan Maciej Gradzki en diaken Henk Schra­der waren naast mij aanwe­zig bij deze gebeds­vie­ring, terwijl kape­laan Pawel Banas­zak met drie zan­geressen en een gitaar de vie­ring begeleidde. De catecheten van het vormsel waren na­tuur­lijk ook aanwe­zig en ik ben dank­baar voor hun inzet en voor­be­rei­ding!

Van­wege de AVG-regels kan ik geen foto's van de vor­me­lin­gen plaatsen.

Van harte felici­teer ik de vor­me­lin­gen, hun ouders en families en ik bid dat de heilige Geest Zijn werk mag blijven doen in hun leven!


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug