Arsacal
button
button
button
button


Jongerenplatform en zomerschool Ludens Quaerens

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 10 juli 2021 - 267 woorden
jongerenplatform bijeen voor de jaarafsluiting
jongerenplatform bijeen voor de jaarafsluiting
Ludens Quaerens was in Heiloo te gast
Ludens Quaerens was in Heiloo te gast

Langzamer­hand gaat men ook in het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam naar de zomer toe. Deze week besloot het jon­ge­ren­plat­form het werk­jaar met een etentje en in Heiloo was "Ludens Quaerens" een week bijeen voor een zomer­school vor de deug­denleer van Thomas van Aquino.

Jon­ge­ren­plat­form

Woens­dag­avond was het jon­ge­ren­plat­form bijeen voor de afslui­ting van een jaar waarin veel ac­ti­vi­teiten niet fysiek moge­lijk waren, maar gelukkig vaak wel on line door­gingen. Het jon­ge­ren­plat­form is een groep jon­ge­ren die maan­de­lijks bij elkaar komen voor be­zin­ning en ver­die­ping en om mooie ac­ti­vi­teiten voor jon­ge­ren voor te berei­den. Dit najaar zal er bij­voor­beeld een Alpha­cur­sus starten, speciaal voor jon­ge­ren en zijn er een klooster­week­end en andere bij­een­komsten gepland, deels on line. Ook hopen we dat het jon­ge­renkerst­di­ner doorgang zal kunnen vin­den, al is dat gezien de oplopende cijfers wel even afwachten.

Ludens Quaerens

Vrij­dag­mid­dag was ik bij "Ludens Quaerens" (spelend, vragend, zoekend of vorsend) in het dio­ce­saan centrum in Heiloo. Ver­schil­lende sprekers kwamen die week voorbij en ik was er één van, maar niet zozeer in de vorm van een lezing als wel - zoals de naam van de zomer­school al sug­gereert - in de vorm van een soort "vragen-staat-vrij"-ont­moe­ting. Ik maakte nog een deel mee van de ochtendsessie onder lei­ding van Niko Schonebaum waarin een deel van het traktaat van sint Thomas van Aquino over de hoop werd gelezen en be­spro­ken. Na de lunch kon­den de vragen losbarsten en die ging onder meer over allerlei aspecten van het canoniek recht, maar ook over de beteenis van kunst en schoon­heid voor de evangeli­sa­tie. Wat mij betreft: een goede en inte­res­sante ont­moe­ting.

Terug