Arsacal
button
button
button
button


Medeleven met slachtoffers watersnood

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 16 juli 2021 - 163 woorden
Overstroming in Valkenburg
Overstroming in Valkenburg (foto: Videoframe van Twitter)

Graag betuig ik mijn medeleven met alle mensen die getroffen zijn door de waters­nood in Limburg, België en Duits­land. Ik denk aan hen in mijn gebed. Deze morgen hebben we in de h. Mis gebe­den voor alle slacht­of­fers, voor alle mensen die getroffen zijn door deze ramp en voor de hulp­ver­le­ners.

Ik ben zelf op dit moment op retraite in Thorn aan de Maas waar ik met eigen ogen kan zien hoe­zeer het waterpeil is gestegen en ook hier buiten zijn oevers is getre­den. Dat heeft in het zui­den van Limburg, in Duits­land en België tot grote problemen geleid.

Ik ben in gebed verbon­den met ie­der­een die door het hoge water getroffen is. Ik denk daarbij na­tuur­lijk aller­eerst aan de vele dode­lijke slacht­of­fers in Duits­land en België maar ook speciaal aan de ouderen, de zieken en ie­der­een die noodge­dwon­gen zijn huis heeft moeten verlaten. Vele nieuws­be­richten maken dui­de­lijk dat ook de mate­rië­le schade enorm is.

We leven mee!

Terug