Arsacal
button
button
button
button


Hilde Kieboom van Sant'Egidio op impulsdag

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 23 januari 2013 - 113 woorden
tijdens de lezing van Hilde Kieboom
tijdens de lezing van Hilde Kieboom (foto: Tim Berkeveld)

Op de impuls­dag in Heiloo was Hilde Kieboom de hoofd­spre­ker. Zij is de spil van Sant’ Egidio in Antwerpen, een katho­lie­ke bewe­ging/ge­meen­schap die in Rome is ontstaan in het kerkje van Sant’ Egidio in de Romeinse wijk Trastevere. Sant’ Egidio zet zich in voor armen en hulp­be­hoe­ven­den maar ook bij­voor­beeld voor vrede en ver­zoe­ning in de wereld.

Vaker heeft de ge­meen­schap daarin mooie re­sul­taten weten te bereiken en zelfs oorlogen kunnen voor­ko­men. In Am­ster­dam is een "afdeling"van Sant Egidio actief, een mooie ge­meen­schap die in de Krijt­berg-kerk aan het Singel bijeen­komt voor gebed.

Meer over de lezing van Hilde Kieboom en over de dag op de web­si­te van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam.

Terug