Arsacal
button
button
button
button


REA van Bisdom op Kerkenpad

Raad voor Economische Aangelegenheden

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 31 augustus 2021 - 212 woorden
Tijdens de rondleiding door de kathedraal
Tijdens de rondleiding door de kathedraal

Een van de be­lang­rijke organen van het bisdom is de REA: de Raad voor Eco­no­mische Aangelegen­he­den. De Raad verleent goed­keu­ring voordat grotere bedragen kunnen wor­den uitge­ge­ven door het bisdom zelf, door pa­ro­chies of andere dio­ce­sane rechts­personen. Eenmaal per jaar gaat de REA erop uit om op locatie te kijken waar het geld aan is uitge­ge­ven...

Dit jaar bezocht de REA eerst Almere waar een nieuwe kerk is gebouwd. De leden kregen een mooie rond­lei­ding van iemand die veel over het kerk­ge­bouw wist te ver­tellen. Daarna bezochten de leden de ka­the­draal en de pas geopende ten­toon­stel­ling ‘Geloof in geluk’ en had ik een gesprek met de REA-leden over de beleidslijnen in het omgaan met de samen­wer­king van de pa­ro­chies, sluiten van kerken, res­tau­ra­ties, enzo­voorts.

Wat bij­voor­beeld als een pa­ro­chie een kerk voor een flink bedrag wil laten opknappen die weinig of geen levensvat­baar­heid heeft? Bisdom en REA hebben ook tot taak toe te zien dat er niet te veel geld wegvloeit en essentiële taken gevaar lopen.
Tenslotte werd de dag afgesloten met een heer­lijke maal­tijd.

Het is goed een keer samen te zijn buiten de gewone ver­ga­de­ringen, in een meer in­for­mele sfeer, waarbij er tevens tijd is om wat stil te staan bij de grotere lijnen van het beleid.

Terug