Arsacal
button
button
button
button


Op bezoek bij mgr. Harrie Smeets

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 7 september 2021 - 248 woorden

Dins­dag 7 sep­tem­ber was ik in Roermond, op bezoek bij mgr. Harrie Smeets met wie ik een harte­lijke en broe­der­lijke ont­moe­ting had. De bis­schop lijdt aan een hersentumor en de vooruit­zichten zijn niet goed. Afgelopen zater­dag gaf hij een prach­tig ge­tui­ge­nis in twee inter­views, in het dag­blad Trouw en De Limbur­ger. Eind van de week vertrekt hij naar Lourdes.

Lourdes

Lourdes is een speciale bede­vaart­plaats voor zieken (en gezon­den). In Lourdes hoopt de bis­schop samen met onder meer mgr. Woorts, het hon­der­ja­rig bestaan te vieren van het Huis van de Pelgrim, zoals de Limburgse bede­vaarten sinds enige jaren heten. Huis van de Pelgrim is nu de lan­de­lijke bede­vaart­orga­ni­sa­tie gewor­den. Ko­men­de zon­dag zal mgr. Smeets te zien zijn in het geloofs­ge­sprek voor­af­gaand aan de Eucha­ris­tie­vie­ring uit Lourdes.

Verbon­den

Mgr. Smeets is heel open over zijn ziek-zijn en over het vooruit­zicht dat hij aan de ziekte zal over­lij­den. Met Gods hulp draagt hij dit met geloof, dank­baar voor alle steun en hulp. Vele mensen zijn in gebed verbon­den met de zieke bis­schop, die dan steeds uit­druk­ke­lijk vraagt niet alleen voor hem maar voor alle zieken te bid­den. In het Roermondse bis­schops­huis waar hij weer verblijft, blijft hij goed verbon­den met het bisdom en het bestuur, bijgestaan door onder meer mgr. Everard de Jong en de vica­rissen generaal, mgr. René Maessen en diens op­vol­ger mgr. Harry Quaedvlieg.

Van harte wens ik de zieke bis­schop alle zegen en hoop en bid dat hij dit ziek-zijn goed zal kunnen doorstaan, met Gods hulp.

Terug