Arsacal
button
button
button


Ontmoetingen.....

nieuws - gepubliceerd: zondag, 27 januari 2013
Ontmoetingen.....

De afgelopen week mocht ik weer veel mensen ontmoeten. Twee ontmoetingen wil ik er nog even uitlichten: de bijeenkomst van de KSCV en de ontmoeting met het bestuur van de VPW.

Woensdag­middag 23 januari was er een ontmoeting met het bestuur van de Vereniging van Pastoraal Werkenden. De verhouding met de kerkelijke overheid is in het verleden niet altijd gemakkelijk geweest en de VPW's hebben over het algemeen geen kerkelijke erkenning gekregen, mede omdat het standpunt van de Bis­schop­pen is dat de contacten met de priesters niet via een vak­ver­eni­ging behoren te lopen. Het gesprek (een protocollair overleg, dat al sinds - ik meen - 1982 in het bisdom bestaat) verliep echter heel constructief.

Van de zijde van het bisdom hebben we verschillende aspecten van de fusieprocessen kunnen toelichten en verhelderen en daardoor - dacht ik - ook wel wat weerstand kunnen over­win­nen. Het is namelijk de bedoeling dat dit jaar gebruikt wordt voor onderling overleg binnen de parochie-regio's en met de Dienst van het bisdom voor regionalisatie en kerkopbouw (DCRK) om binnen de regio's tot gedeeltelijke fusies of personele unies te komen.

De DCRK heeft voorstellen gedaan en die kunnen worden besproken in de regio's. Het is geen dictaat. Voorwaarde is echter wel dat er dit jaar iets gaat gebeuren, want de tijd begint te dringen! Al te wilde krantenberichten over 'kaalslag', 'megafusies' en 'dictaat van het bisdom' zijn echt uit de lucht gegrepen!

Donderdag­middag 24 janurari was er in Nieuwegein een bijeenkomst van de Kring van Schoolleiders van Christelijk geïnspireerd onderwijs, Het was een inspiratie­middag met als thema: kansen voor confessioneel onderwijs. Het was goed een gedeelte van deze bijeenkomst mee te kunnen maken met een inleiding van de Brugse priester prof. D. Loose die veel denkstof gaf waarop in het onderling gesprek kon worden gereflecteerd. Hij gaf in een filosofisch getint betoog duidelijk aan wat het verschil is tussen (relgieus) funamentalisme en een christelijke (in­ter­pre­ta­tieve, dialogale, zoeken naar waarheid) benadering.

Het is bemoedigend te mogen merken dat schoolleiders hun kostbare tijd willen geven om weer geïnspireerd zich in te kunnen zetten om in onze tijd voor christelijk, katholiek onderwijs.

Terug