Arsacal
button
button
button
button


Jongerenplatform bisdom gaat weer activiteiten organiseren

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 15 september 2021 - 156 woorden

Het Jon­ge­ren­plat­form van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam is weer van start gegaan, één dag na de pers­con­fe­ren­tie van de minister-presi­dent en minister De Jonge. Eigen ver­die­ping en be­zin­ning en het or­ga­ni­se­ren van jon­ge­ren­acti­vi­teiten staan centraal op de bij­een­komsten van het platform.

Gelukkig zijn er weer ac­ti­vi­teiten moge­lijk en hope­lijk blijven de Corona-vooruit­zichten goed. Grote ac­ti­vi­teiten als het kerst­di­ner en het diner voor dak­lo­zen, maar ook klooster­week­enden en andere ac­ti­vi­teiten brengen jon­ge­ren bij elkaar en verbin­den. Daarvoor zijn nu weer meer moge­lijk­he­den.

Het Jon­ge­ren­plat­form begint met een nieuwe voor­zit­ter en ook de jon­ge­ren­wer­ker wisselt: nadat Carolien Hoogen­boom een zes jaren in ver­schil­lende hoedanig­he­den bij het platform betrokken was, neemt Jordi Joosten dat stokje nu over.

Deze avond hebben we ver­der een filmpje opgeno­men om de jon­ge­ren­col­lec­te aan te bevelen die op 20-21 no­vem­ber wordt gehou­den.

We wensen alle leden, de voor­zit­ter en jon­ge­ren­wer­ker veel zegen en succes voor dit nieuwe ‘werk­jaar’!

Terug