Arsacal
button
button
button
button


Ontmoeting met paus Franciscus

Samen met voorzitter NKSR

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 29 september 2021 - 141 woorden

Vorige week heb ik al bericht van de korte reis die de voor­zit­ter van de Neder­landse Katho­lie­ke School­raad (NKSR), drs. Titus Frankemölle en ik naar Rome maakte voor ver­schil­lende bespre­kingen. Nu zijn ook de foto’s be­schik­baar van de au­diën­tie met paus Fran­cis­cus die we bij die gelegen­heid hebben gehad, in het kader van de Algemene Au­diën­tie.

Na de gebruike­lijke begroe­ting door de paus van de aanwe­zige bis­schop­pen. mocht ik me ver­vol­gens bij voor­zit­ter van de NKSR, Titus Frankemölle voegen (die tevens vice-presi­dent is van het Conseil Europeën de l’Enseig­ne­ment Catholique) om bij die gelegen­heid samen het katho­liek onder­wijs te ver­te­gen­woor­digen. De paus had woor­den van erken­ning en waar­de­ring voor het werk voor het katho­liek onder­wijs. Zoals de foto’s laten zien was het een harte­lijke ont­moe­ting.

Terug