Arsacal
button
button
button
button


Tigers for God op bezoek

Jongeren van de Noordkop

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 3 oktober 2021 - 141 woorden

Zater­dag 25 sep­tem­ber kwamen jon­ge­ren van de Noordkop op bezoek die - de meesten - vorig jaar waren gevormd. Ze bezochten de ka­the­draal, beklommen de torens, bekeken de wezens en had­den een ont­moe­ting met de bis­schop. Een wat na­ge­ko­men bericht.

Kape­laan Pawel Banas­zak begeleidde de groep samen met enkele andere mensen die had­den gere­den en/of zich actief inzetten voor deze groep ‘Tigers for God’. Zij kwamen uit Texel, Den Helder, Breezand, Anna Paulowna en ’t Zand.

De ont­moe­ting met de bis­schop was aan het einde van het bezoek aan de ka­the­draal. We zijn in gesprek gegaan over roe­ping en christen-zijn, over wat een bis­schop doet en over alle vragen die de jon­ge­ren had­den.

Ik heb m’n best gedaan enkele foto’s uit te zoeken waar de jon­ge­ren niet herken­baar op staan van­wege de AVG regels.

Terug