Arsacal
button
button
button
button


In de brand, uit de brand: de kerk van Bovenkerk wordt als nieuw

Restauratie vordert

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 19 oktober 2021 - 223 woorden
In de brand, uit de brand: de kerk van Bovenkerk wordt als nieuw
zeldzaam netgewelf is gerestaureerd
zeldzaam netgewelf is gerestaureerd

Velen kunnen zich de beel­den nog her­in­ne­ren van de fraaie Cuijpers­kerk in Boven­kerk, gewijd aan de H. Urbanus, die in een vlammen­zee ten onder leek te gaan. Toch kon er nog wel iets gered wor­den en oude rotten in het vak leren jonge mensen hoe ze de gewelven moeten terug-metselen. En Boven­kerk leeft mee. De St. Urbanus­kerk komt er weer prach­tig uit te zien.

gesponsorde leien

Dins­dag­mid­dag 19 ok­to­ber kreeg ik een rond­lei­ding om en door de kerk, ook op grotere hoogten, om de res­tau­ra­tie­werk­zaam­he­den te kunnen bewon­de­ren. Een flink deel van de leien liggen er al weer op, de gewelven zijn groten­deels gemetseld, de vie­ringtoren wordt zeer bin­nen­kort aangepakt. Een mooi detail: zeer veel mensen hebben een lei gesponsored (minimaal € 10) en kon­den daarop een bood­schap plaatsen. Namen van dier­ba­re over­le­de­nen staan erop, soms hele kunst­werken, intenties en gebe­den, zelfs een intentie voor alle werkers aan dit fraaie kerk­ge­bouw: “God zegene het eerzame hand­werk”!

Kerst­mis

Uit de bevol­king van Boven­kerk, katho­liek of niet, komt veel meeleven met dit prach­tige project. Met kerst­mis hopen ze in Boven­kerk al in de kerk te kunnen vieren, al zal dat zeker nog tussen de stei­gers zijn. Maar het werk vor­dert goed. Proficiat aan de mensen van aannemer Nico de Bont en de vrij­wil­li­gers die zich - som­mi­gen op dage­lijkse basis - inzetten voor het kerk­ge­bouw!


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug