Arsacal
button
button
button
button


Over fusies, kerksluitingen en leken-voorgangers

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 29 januari 2013 - 116 woorden
Over fusies, kerksluitingen en leken-voorgangers

In het Noord-Hollands Dagblad van dins­dag 29 januari is een inter­view opgeno­men dat ik de dag ervoor aan ver­slaggever Ed Dekker heb gegeven over ‘actuele ont­wik­ke­lingen’ rond fusies of personele unies van pa­ro­chies, leken-voor­gan­gers en kerk­slui­tingen.

Het jaar 2013 wordt voor het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam een jaar van gedeelte­lijke regio-fusies of personele unies. Dat wil zeggen dat pa­ro­chies moeten komen tot nauwere samen­wer­king of fusie met één of meer andere pa­ro­chies. In dit proces is veel vrij­heid gelaten in de voortgangs-nota “Nieuwe tij­den, nieuwe wegen”, maar er moeten stappen wor­den gezet op dit gebed: voor het dát is een deadline, voor het hoe en wat is ruimte voor inspraak en overleg.

Terug