Arsacal
button
button
button
button


In de kracht van de Geest je talenten gebruiken

Vormsel in Wognum

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 12 november 2021 - 176 woorden
tijdens de preek
tijdens de preek
In de kracht van de Geest je talenten gebruiken
pastoor Álvaro in de kerk van Wognum
pastoor Álvaro in de kerk van Wognum

Vrij­dag­avond 12 no­vem­ber was ik in Wognum om het heilig Vormsel toe te dienen aan elf jongens en meisjes uit de Emmaüspa­ro­chie (Wognum, Nib­bix­woud en Zwaag­dijk). Het koor "Tight formation" zong en pastoor Álvaro Rodriguez Lucque begeleidde het slot­lied. Pas­to­raal werker Anne-Marie van Straaten had de vor­me­lin­gen en de vie­ring voor­be­reid met de vormsel­werk­groep.

De fees­te­lij­ke en goed ver­zorgde vie­ring vond plaats op het moment dat door de over­heid nieuwe Corona-maat­regelen wer­den af­ge­kon­digd inver­band met de oplopende besmet­tingen. In de vie­ring gebruikten we dan ook mondkapjes bij de ver­plaat­singen.

Centraal in de woord­vie­ring stond het evan­ge­lie van de Talenten. Het is de heilige Geest die ons helpt onze talenten te ont­wik­ke­len en te gebruiken. In het ope­nings­woord had­den de vor­me­lin­gen ook verwezen naar de GPS, de navigatie in de auto die ons naar onze bestem­ming leidt. Ook die is een mooi beeld voor de heilige Geest die ons leidt en helpt goede keuzes te maken.

Van harte fe­li­ci­te­ren we de vor­me­lin­gen! Dat de heilige Geest hun levensweg over mooie en goede paden mag gelei­den!

Terug