Arsacal
button
button
button
button


O.L. Vrouw ter Nood kaars nu verkrijgbaar

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 19 november 2021 - 138 woorden
De kaars
De kaars
De taart
De taart
O.L. Vrouw ter Nood kaars nu verkrijgbaar

Vrij­dag 19 no­vem­ber was ik in het semi­na­rie in Heiloo voor de colleges canoniek recht. In de pauze werd de nieuwe kaars met afbeel­ding van O.L. Vrouw ter Nood ge­pre­sen­teerd die vanaf heden in ver­schil­lende formaten in het ‘Oesdom’ op het Hei­lig­dom verkrijg­baar is. En om met de se­mi­na­risten mijn ver­jaar­dag nog te vieren werd een prach­tige taart binnen gere­den...

Het hei­lig­dom krijgt steeds meer bezoekers, dat is goed te merken aan het gestegen aantal kaarsen dat wordt opgestoken. De nieuwe O.L. Vrouw ter Noodkaars breidt het assorti­ment uit en kan na­tuur­lijk ook thuis wor­den gebrand.

Vrij­dag­och­tend wor­den dit semester de colleges canoniek recht over het tweede boek van de Codex Iuris Canonici gegeven, dat gaat over (de opbouw van) het volk van God: uni­ver­se­le kerk, bisdom, pa­ro­chies, vereni­gingen en God gewijd leven horen daarbij.

Terug