Arsacal
button
button
button
button


Feest van de H. Caecilia

Proficiat aan alle kerkmusici!

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 22 november 2021 - 193 woorden
Sint Caecilia
Sint Caecilia
Feest van de H. Caecilia

Op 22 no­vem­ber, feest van de heilige mar­telares Caecilia, denken we aan alle kerkmusici: dirigenten, organisten, koorle­den, andere bege­lei­ders... Voor hen allen is deze Corona-tijd niet ge­mak­ke­lijk geweest. Er waren veel stress-momenten en uit­dagingen. Vandaag dus een extra gebed voor hen allen!

In de ka­the­draal hebben we deze ochtend voor hen allen gebe­den en na­tuur­lijk in het bij­zon­der voor het Muziek­in­sti­tuut van de ka­the­draal en voor allen die daarbij betrokken zijn. Op het feest van Christus Koning, de dag ervoor, mochten we nog genieten van de mooie zang van heel het ka­the­drale koor. Op deze plaats: mijn waar­de­ring en dank voor al dat moois aan het ka­the­drale koor en aan allen in ons bisdom en daar­bui­ten die zich voor de kerk­mu­ziek inzetten.

Laat je niet ont­moe­di­gen door deze moei­lijke tijd. Alles gaat voorbij. Met of zon­der corona-virus, we zullen manieren gaan vin­den waarop het rijke koorleven op enige wijze een voort­zet­ting kan vin­den.

De heilige Mis op het feest van de H. Caecilia was - het was maan­dag­och­tend - zon­der kerk­mu­ziek, maar dat was dus in de ka­the­draal de dag ervoor al wel goed gemaakt.

https://www.youtube.com/watch?v=ykJ4cayh3dg

Terug