Arsacal
button
button
button
button


Maria Lichtmis (Opdracht van de Heer in de tempel)

Mis met kaarsenprocessie in Heiloo

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 31 januari 2013 - 109 woorden
Maria Lichtmis (Opdracht van de Heer in de tempel)

Op 2 februari vieren we het feest van de opdracht van de Heer in de tempel, ook wel Maria Lichtmis genoemd, naar de kaarsen die aan het begin van de Mis in pro­ces­sie wor­den gedragen onder ver­wij­zing naar de oude Simeon die het kind Jezus toezong als licht van de volkeren, tot ver­lich­ting van de hei­denen.

Het is tevens de dag van het God gewijde leven, dus voor de relgieuzen en allen die de geloften van armoede, zuiver­heid en ge­hoor­zaam­heid hebben afgelegd. Om 12.00 uur is er een Eucha­ris­tie­vie­ring met kaarsen­pro­ces­sie in de grote kapel van Heiloo. Dan bid­den we ook in het bij­zon­der om roe­pingen.... (het is dan eerste zater­dag).

Terug