Arsacal
button
button
button
button


Maria Lichtmis (Opdracht van de Heer in de tempel)

Mis met kaarsenprocessie in Heiloo

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 31 januari 2013 - 109 woorden
Maria Lichtmis (Opdracht van de Heer in de tempel)

Op 2 februari vieren we het feest van de opdracht van de Heer in de tempel, ook wel Maria Licht­mis genoemd, naar de kaarsen die aan het begin van de Mis in pro­ces­sie wor­den gedragen onder ver­wij­zing naar de oude Simeon die het kind Jezus toezong als licht van de volkeren, tot ver­lich­ting van de hei­denen.

Het is tevens de dag van het God gewijde leven, dus voor de relgieuzen en allen die de geloften van armoede, zuiver­heid en ge­hoor­zaam­heid hebben afgelegd. Om 12.00 uur is er een Eucha­ris­tie­vie­ring met kaarsen­pro­ces­sie in de grote kapel van Heiloo. Dan bid­den we ook in het bij­zon­der om roe­pingen.... (het is dan eerste zater­dag).

Terug