Arsacal
button
button
button
button


Gebed aan het begin van het nieuwe jaar

Goede jaarwisseling, zalig nieuwjaar!

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 31 december 2021 - 255 woorden

Van harte wens ik ie­der­een een goede jaar­wis­se­ling, een mooi begin van het nieuwe jaar en Gods over­vloe­dige zegen voor 2022! Na­tuur­lijk hopen we allen - en daar bid­den we voor - dat er spoe­dig een einde mag komen aan de Corona-pandemie en hoe dan ook: laten we om overgave en ver­trouwen vragen...

Nieuw­jaars­ge­bed

Goede Jezus

De eerste dag van elk nieuw jaar
is aan Uw Moeder toegewijd.
Aan Maria, moe­der van God
en moe­der van alle volkeren,
ver­trouwen wij dit jaar toe,
want Uw Moeder zult U niets wei­geren.

Geef dat wij zullen leven
vanuit de overgave en het ver­trouwen,
die Maria kenmerkten
en waardoor zij met heel haar hart
“Ja” kon zeggen
op Gods plannen met haar leven,
ook al kon zij toen de engel kwam
nog nau­we­lijks vermoe­den
wat die plannen voor haar zou­den betekenen.

Help ons om te leven
vanuit de vreugde en de dank­baar­heid
en een een­vou­dige nede­rig­heid
die Maria vervul­den
en die zij uitte in haar lofzang.

Maak ons, Heer,
standvas­tig zoals zij,
die U tot onder het kruis is gevolgd
en laat ons - met Maria -
delen in de vreugde om de ver­rij­ze­nis
en volhar­den in het gebed.

Zegen ons en al onze dier­ba­ren
en ook de Kerk en de wereld, Heer,
in heel dit nieuwe jaar.
Laat dit een jaar des Heren zijn
doordat U met ons gaat
en wij met U...

Wij vragen dit
op de voor­spraak van Maria,
Moeder van God,
door U, die leeft en heerst
in de eeuwen der eeuwen.

Amen

Terug